Dobro Czynić Zaczynamy
MISJA
CHARYTATYWNA
Pomagamy

loading

„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”
Jezus Chrystus (Mt 5:16)

O Misji Dobro Czynić


„Dobro Czynić” Misja Charytatywna to jedyna agenda Kościoła Chrystusowego w RP i jedna z niewielu organizacji kościelnych, mająca status organizacji pożytku publicznego. Fundament naszego działania jest oparty o biblijnie wezwanie do czynienia dobrych uczynków i prawnie zdefiniowane pojęcie „pożytku publicznego”.

„Dobro Czynić” Misja Charytatywna została powołana w 2006 roku dla wykorzystania szansy pozyskania funduszy do finansowania dobroczynności z tzw. 1 procenta. Dzięki niej, wierni i przyjaciele naszej wspólnoty oraz wszystkie osoby identyfikujące się z naszymi wartościami, mogą w ramach dokonywania corocznych rozliczeń podatkowych PIT przekazać 1% swojego podatku na działalność charytatywną.

Misja nie prowadzi działalności gospodarczej i opiera swoją działalność wyłącznie na uzyskanych odpisach 1% oraz darowiznach. Zebrane z 1% podatku środki, Misja w 100 % przeznacza na konkretne działania dobroczynne dla potrzebujących (działania Misji oparte są na wolontariacie). Naszą naturalną bazą działania jest wspieranie projektów charytatywnych Społeczności Kościoła Chrystusowego w RP, ale jesteśmy także otwarci na wspieranie inicjatyw dobroczynnych, które zgodne są z naszymi fundamentalnymi zasadami.

O działaniach charytatywnych informujemy na bieżąco na naszym profilu FB a roczne sprawozdania są publikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego

Podziękowania

 • Dzięki wsparciu Misji Charytatywnej "Dobro Czynić" udało się uzyskać środki z urzędu i mogliśmy zorganizować w Płocku wyjątkową konferencję dla kobiet. Dziękujemy

  Kościół Chrystusowy w Płocku

 • Dziękujemy serdecznie Misji ,,Dobro czynić,, za okazaną pomoc Dziękujemy darczyńcom za wsparcie

  Vasylets Oleksandr

 • Zimowisko w Wiśle było wyjątkowe. (…). Wielu uczestników mogło być z nami dzięki wsparciu Misji Dobro Czynić - za co niezmiernie jesteśmy wdzięczni

  Pastor Krzysztof Zaręba, SCh "Północ"

 • Bardzo dziękuję za wsparcie i współpracę w dożywianiu ubogich mieszkańców Grudziądza

  Andrzej Hara, SCh Grudziądz

 • Dziękujemy za Wasze wsparcie

  Kościół Uliczny

 • Dziękujemy Misji Dobro Czynić OPP za współpracę w realizacji naszych projektów

  Rafał Pokusiński, Przystań i WALCZ

 • Jako Społeczność Chrześcijańska Pabianice jesteśmy niesamowicie wdzięczni Bogu za możliwość współpracy z Misją Dobro Czynić. Zdecydowanie polecamy innym wspólnotom współdziałanie z Misją Dobro Czynić!

  Pastor Jerzy Tarnowski, SCh Pabianice

 • KLUB MŁODZIEŻOWY ZUPP Pomoc Misji jest dla nas zachętą do kontynuowania naszej działalności. Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie

  Pastor Zbyszek Tarkowski, SCh "Puławska"

 • Dzięki wsparciu Misji „Dobro Czynić” możemy pomagać w letnim wypoczynku dzieci. Zachęcam wszystkich do przekazania 1% na rzecz Misji „Dobro Czynić” - naprawdę warto

  Pastor Zbigniew Chojnacki, Kościół Chrystusowy w Ostródzie

 • Wspierając Misję Charytatywną „Dobro Czynić” możemy przyczynić się do zaspokojenia potrzeb tych, dla których może to być jedyny a może ostatni drogowskaz kierujący ich do Boga i Zbawcy

  Pastor Bronisław Hury

 • Dodatkowe wsparcie darczyńców Misji Charytatywnej "Dobro Czynić" umożliwiło przygotowanie 116 paczek

  Koordynator akcji Wigilijna Sąsiedzka Pomoc - Magda Adamiec
  Pastor - Marek Sobotka

 • Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu z radością informuje ze prace w Klubie charytatywno-opiekunczym idą bardzo dobrze. Dzieki za wsparcie

  Pastor Mirosław Walczak, Wrocław

 • „Dzięki Misji Charytatywnej " Dobro Czynić" zakupiliśmy artykuły spożywcze i przygotowaliśmy świąteczne spotkanie wigilijne w Społeczności Chrześcijańskiej " Puławska" dla 100 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - mieszkańców Mokotowa

  Pastor Tadeusz Naumiuk

 • Bardzo dziękujemy Misji Dobro Czynić za wspieranie naszych działań na rzecz osób wykluczonych społecznie!

  Marta Bukała, Ośrodek Nowy PoczątekWsparcie


Misja Charytatywna „Dobro Czynić” jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn, które po spełnieniu określonych warunków formalno-prawnych, można odliczyć od podatku.
Misja nie prowadzi działalności gospodarczej. Jej działalność charytatywna jest możliwa dzięki ofiarności darczyńców oraz pracy wolontariuszy.


Przekaż 1% podatku na
Misję Dobro Czynić
KRS 0000 253 759


1% podatku dochodowego mogą przekazać:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 • (podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę, nie mają możliwości przekazania 1%)

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą
 • (w tym korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku)

 • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37
  (na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS)


Chcąc przekazać 1% swojego podatku na Misję Charytatywną „Dobro Czynić” w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych jako „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, wpisać numer 0000 253 759 - to jest numer, pod jakim Misja Charytatywna „Dobro Czynić” widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obok prosimy wpisać kwotę, którą chcesz przekazać (max. 1% podatku).

Wpłać darowiznę dla
Misji Dobro Czymić


Pomóż nam dobro czynić, wpłacając darowiznę na rachunek bankowy Misji Dobro Czynić nr 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400. W tytule przelewu można wpisać np. „działania statutowe Misji-organizacji pożytku publicznego ” lub, w uzgodnieniu z Misją, wpisać konkretny cel.

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (spółki, fundacje itd.). Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, że osoby fizyczne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego przez spółki, fundacje, itp. określają, iż można od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Jednym z warunków odliczenia darowizny pieniężnej jest jej udokumentowanie dowodem przelewu na rachunek bankowy 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400. W tytule przelewu można wpisać np. „działania statutowe Misji-organizacji pożytku publicznego ” lub w uzgodnieniu z Misją wpisać konkretny cel.

Darowizna może mieć również charakter rzeczowy (np. żywność).


Wsparcie on-line
Misji Dobro Czynić
Zapraszamy


Wybierz kwotę i podaj cel
na który ją przekazujesz
np. ofiara, wsparcie rodzin itp.

Kwota:

Cel:

Kontakt z nami

REGON: 140385112

NIP: 521 339 46 23

Nr konta:
43 1240 1112 1111 0010 0977 0400

Dobro Czynić” Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP
jest agendą Kościoła Chrystusowego w RP
Potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Misja „Dobro Czynić” jest organizacją pożytku publicznego i nasze roczne sprawozdania są publikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego
(wpisz nasz nr KRS 0000253759)

Uwaga !!!
Misja Charytatywna Dobro Czynić OPP
nie ma nic wspólnego z inną OPP Fundacją Dobro Czynić

Przy wypełnianiu PIT-u i przekazywaniu 1% prosimy wpisać starannie nasz numer KRS 0000253759

"Dobro Czynić"

ul.Puławska 114/4
02-620 Warszawa

Media społecznościowe